• Vazgeç
    Filtrele
  • Müzayede Kuralları
Filtrele

Nadide Eşyalar-20

TÜM ÜRÜNLERİMİZ HALİYLE SATIŞA SUNULMAKTADIR.

İNCELEMEYE AÇIK OLARAK SATIŞA SUNULMAKTADIR.BU NEDENLE MÜZAYEDE SONRASI İTİRAZ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

ÖDEME MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.ÖDEME YAPMAYAN ÜYELER İÇİN SUİSTİMALLERİ ÖNLEMEK İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMAKTADIR.

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 2 » Obje

ESKİ DÖNEM FLİNDRA BAYRAĞI

GEMİLERDE "KOMUTAN GEMİDE" MANASINA GELEN BAYRAK ÖLÇÜ:128*44 CM Türk Bayrağı Tüzüğü’nde "Boyu eninin en az on sekiz misli olan ve Türk Bayrağı unsur ve nispetlerine uygun ay yıldızı bulunan bayraklara (flandra) denir. Osmanlı Bahriyesinde flandraya ilişkin ilk bilgiler Katip Çelebi'nin 1656 Girit Harbi esnasında yazmış olduğu Tuhfetü’l-Kibar Fi Esfari’l Bihar” isimli meşhur bahriye tarihi kitabının "Flandra ve Bayrak" maddesinde geçmekte ve kitapta; "flandra ve kıç bayrakları yel bayrağına varınca, Paşa bastardasına (gemisine) ve kethüda (buyruğunda) gemisine miriden (devletten) verilir. Sair (diğer) gemilere sarılı kırmızılı birer kıç bayrağı yel bayrağına varınca miriden (devletten) verilir. Sair (diğer) bayrakları ve flandraları reisler kendi malından ederler. Bir geminin flandrası ve bayrağı harir (ipek) olursa iki yüz kuruşa ancak olur" şeklinde belirtilmekte ancak ayrıntıya girilmemektedir. Tarihçiler, o zamanki bahriye usullerimize dair çok değerli bilgiler veren Kâtip Çelebi'nin ayrıntıya girmemesini o tarihte henüz bayrak ve sancaklarımız hakkında kesin kaideler olmamasına bağlamaktadır. Osmanlı Tarih deyimleri ve terimler sözlüğünde flandra; "harp gemilerinin ve bilumum beylik (devlete ait) gemilerinin grandi direklerine çekilen ensiz ve uzun sancakların adıdır" diye tanımlanmakta ve "pek eskiden kaptan paşalara mahsus dört köşe sancaklar altına ayrıca iki çatal flandra çekilirdi

Detaylar

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 250 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 200 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 750 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 400 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 300 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 200 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 300 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 750 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 300 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 250 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 750 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 35 » Efemera

SULTAN II.ABDULHAMİT HAN'A AİT TAPU

Abdülhamid han bin Abdülmecid el-muzaffer daima (el-gazi)[II. Abdülhamid’in tuğrası] Tapu senedi Çatalca Sancağı Küçükçekmece Kazasında Silivri Nahiyesine bağlı Kemerburgaz Köyü’nde Ayazağa’da Burunsuz Mandıra Çiftliği demekle bilinen, Haremeyn-i Muhteremeyn’den kayda geçirilmiş olan Sultan Bayezid Han hazretlerinin vakıfları müstagıllatından [Hayır kurumlarına gelir sağlayan bağ, bahçe, ürün vb. vakıf malları veya mülkler]; etrafları Bahçeköy tarafından Ortaçeşme ve adı geçen çeşmenin sağ tarafında Bahçeköy merasını sıyırıp, anayol ile Belgrad Köyü sınırı, oradan Sarıyarlara, oradan Kara Kaplan? tarlası [belgenin bu kısmı yıpranmıştır] sıyırtıp [belgenin bu kısmı yıpranmıştır] ve adı geçen dere akıntısından tutup tâ Mandıracı Köprüsüne, köprüden Atadere’ye varınca, Atadere ile tâ Arabacı Köprüsüne, oradan çınara giden yol tâ Kokarpınara varınca oradan Rast-ı İstanbul’a giden [belgenin bu kısmı yıpranmıştır] varınca [belgenin bu kısmı yıpranmıştır] ile sınırlı; yedi bin beş yüz eski dönüm [eski dönüm; 1 dönüm (atik)=4 evlek=1600 zirai²=918,672 m], iki bin yedi yüz elli yedi dönüm yedi evlek altı arşın kare yeni dönüm [1 dönüm (yeni)=2500 m²] mera ve fundalık bulunmaktadır. Burası için Belediye’den Tapu Müdürlüğüne gönderilen; Rumeli Kordon memuriyetinden 21 Ocak tarihi ve altı numaralı kaydıyla ekli olarak tebliğ edilen resmi yazı gereğince, adı geçen belediyenin ferağından [vazgeçmesinden] dolayı padişahımızca düzenlenmesi gerektiği, adı geçen kazanın aşağıda ay ve numarası yazılı gelirler defterinde yazılıdır. Gereğince; yüce saltanat ve ihtişamlı taht sahibi, velinimetimiz padişah efendimiz; sultan oğlu sultan el-Gazi İkinci Abdülhamid Han Hazretlerinin hükümdarlığına kayıt ile tasarruf hakkını tekrar vermesi için duacıyız. Arazi kanunnamesi hükmüne uygun olarak; erkek ve kız çocuklara devamlı intikal etmek şartıyla işbu tapu senedi durum böyle gerektiği için memurca yazıldı. Tasdik edilmesi için padişahımıza tasdik için cesaret edildi.

Detaylar

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 300 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 38 » Efemera

OSMANLI TAPU LOTU

Detaylar

Açılış Fiyatı: 200 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 250 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 250 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 300 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 150 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 300 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 250 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 250 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
önceki
Sayfaya Git: / 4
sonraki