• Vazgeç
    Filtrele
  • Müzayede Kuralları
Filtrele

Nadide Eşyalar Özel

ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.ÖDEME YAPMAYAN ÜYELER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMAKTADIR.

Lot: 11 » Kitap

ÇANAKKALE İZLERİ

Çanakkale Savaşına Gönderilen Edebiyatçların gözlemleri yaşadıkları kendi toplu fotoğraflarının ve imzalarının bulunduğu Nadir eserlerdendir.Osmanlı Harbiye Nezareti, Çanakkale’de yedi düvel önünde gösterdiğimiz şecaate şahitlik edip bunu gelecek nesillere aktaracak, milletin her ferdinin göğsünde bir madalya gibi taşıyacağı hikâyeleri yazıp anlatacak hatta bu yaşananları resme dökecek sanatçıları savaş meydanına götürmeyi arzu ediyordu. İşte bu gayeyle İstanbul’da Sirkeci Garında toplanan devrin şair, ressam, bestekâr ve yazarlarından oluşan edebi heyeti, 1915 yılının Temmuz ayında savaşın -ya da mahşerin demek daha doğru olur- yaşandığı cepheye gitmek için yola çıktı.Bu mübarek daveti kabul edenler içerisinde Ömer Seyfettin,Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Ağaoğlu, Ali Canip (Yöntem), Celal Sahir (Erozan), Ressam İbrahim Çallı, Enis Behiç (Koryürek), Hakkı Süha (Gezgin), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Hıfzı Tevfik (Gönensay), İbrahim Alâeddin (Gövsa), Müfit Râtib, Ressam Nazmi Ziya (Güran), Orhan Seyfi (Orhon), Rauf Yekta, Yusuf Razi (Bel) bulunuyordu. Bunun dışında heyete Tanin gazetesi yazarı Muhittin, Darüleytam Müdürü Selahattin Bey, bir fotoğrafçı ve olan biteni filme kaydedecek bir de görevli dahil edilmişti. Edebi heyetin mihmandarlığını Binbaşı Edip Servet (Tör) ve Yüzbaşı Hulusi Beyler yapacaktı. Ekibin sağlıkçısı ise Doktor Fikri Bey idi.1926 yılı

önceki
Sayfaya Git: / 1
sonraki