MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İSTİFA MEKTUBU.

Ahşap Çerçevesinde, Mustafa Kemal ATATÜRK İstifa Mektubu ve Zarfı, Döneminin Taş Baskı Filigranlı Osmanlıca Sureti, İmza Rengi "Mavi", 39 x 47 cm Ölçülerinde - Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni âmaline kurban etmemek için açılan mücahedei milliye uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa sıfatı resmiye ve askeriyem artık mâni olmağa başladı. Bu gayei mukaddese için milletle beraber nihayete kadar çalışmağa mukaddesatım namına söz vermiş olduğum cihetle pek âşıkı bulunduğum silki celili askeriyeğe bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra gayei mukaddesei milliyemiz için her türlü fedakârlıkla çalışmak üzere sinei milletle bir ferdi mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilân eylerim. Erzurum 8 Temmuz 1335 (1919) Mustafa Kemal