SULTAN II.ABDULHAMİT HAN'A AİT TAPU

Abdülhamid han bin Abdülmecid el-muzaffer daima (el-gazi)[II. Abdülhamid’in tuğrası] Tapu senedi Çatalca Sancağı Küçükçekmece Kazasında Silivri Nahiyesine bağlı Kemerburgaz Köyü’nde Ayazağa’da Burunsuz Mandıra Çiftliği demekle bilinen, Haremeyn-i Muhteremeyn’den kayda geçirilmiş olan Sultan Bayezid Han hazretlerinin vakıfları müstagıllatından [Hayır kurumlarına gelir sağlayan bağ, bahçe, ürün vb. vakıf malları veya mülkler]; etrafları Bahçeköy tarafından Ortaçeşme ve adı geçen çeşmenin sağ tarafında Bahçeköy merasını sıyırıp, anayol ile Belgrad Köyü sınırı, oradan Sarıyarlara, oradan Kara Kaplan? tarlası [belgenin bu kısmı yıpranmıştır] sıyırtıp [belgenin bu kısmı yıpranmıştır] ve adı geçen dere akıntısından tutup tâ Mandıracı Köprüsüne, köprüden Atadere’ye varınca, Atadere ile tâ Arabacı Köprüsüne, oradan çınara giden yol tâ Kokarpınara varınca oradan Rast-ı İstanbul’a giden [belgenin bu kısmı yıpranmıştır] varınca [belgenin bu kısmı yıpranmıştır] ile sınırlı; yedi bin beş yüz eski dönüm [eski dönüm; 1 dönüm (atik)=4 evlek=1600 zirai²=918,672 m], iki bin yedi yüz elli yedi dönüm yedi evlek altı arşın kare yeni dönüm [1 dönüm (yeni)=2500 m²] mera ve fundalık bulunmaktadır. Burası için Belediye’den Tapu Müdürlüğüne gönderilen; Rumeli Kordon memuriyetinden 21 Ocak tarihi ve altı numaralı kaydıyla ekli olarak tebliğ edilen resmi yazı gereğince, adı geçen belediyenin ferağından [vazgeçmesinden] dolayı padişahımızca düzenlenmesi gerektiği, adı geçen kazanın aşağıda ay ve numarası yazılı gelirler defterinde yazılıdır. Gereğince; yüce saltanat ve ihtişamlı taht sahibi, velinimetimiz padişah efendimiz; sultan oğlu sultan el-Gazi İkinci Abdülhamid Han Hazretlerinin hükümdarlığına kayıt ile tasarruf hakkını tekrar vermesi için duacıyız. Arazi kanunnamesi hükmüne uygun olarak; erkek ve kız çocuklara devamlı intikal etmek şartıyla işbu tapu senedi durum böyle gerektiği için memurca yazıldı. Tasdik edilmesi için padişahımıza tasdik için cesaret edildi.

Starting Bid: 1,000 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Buyer's Premium: 270.00 TL V.A.T.: 48.60 TL Total Amount: 2,118.60 TL