SULTAN II.ABDULHAMİT HANA AİT FERMAN

Ahmed oğlu Abdulhamid Han.Teslim edilmesinden 1787 ve 1789 senelerine hesaplaşılarak; adı geçenin uhdesinde olan Özi Sancağında bulunan evlerin konaklama yeri geçici vergisi akçelerinden ödenmek üzere, Özi kalesi muhafazasına memur yetmiş beş bin yüz on sekiz akçe günlük ile yedi bin sekiz yüz yirmi altı nefer saray yeniçerilerinin bin iki yüz doksan sekiz menzilde, sancak orduları masrafı hâsılları (tımar gelirinin ana toplamı) olan akçe için bu senelere mahsup edilmiştir. Sözü geçen avarız (Osmanlı Devleti zamanında olağanüstü hallerde halka yüklenen malî, aynî ve bedenî vergilerdi) vergisi malından kıymeti olan yirmi yük kırk yedi akçeye her biri guruşu yüz yirmişer akçe olmak üzere mecid esedi yalnız on yedi bin esedi guruştur. Sözü geçen meblağın 1789 senesi Ramazanının on beşinci gününde muhafız Mehmed Emin Yazıcı elinden ordu-yı hümayun hazine-i amiremce onaylı olarak kabul olunduğundan, senet olması için işbu hükmüm verildi. Şöyle bileler alâmet-i şerife itimat edeler.Sene 1789

Starting Bid: 1,500 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Buyer's Premium: 270.00 TL V.A.T.: 48.60 TL Total Amount: 2,118.60 TL